خانه علم قلعه ساختمان مشهد از شهریور 1391 پس از چند ماه شناسایی منطقه ، با یاری جمعی از دانشجویان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود.