خانه ایرانی (علم) دروازه غار تهران، یکی از خانه های ایرانی جمعیت امام علی می باشد که در سال 1390 در ادامه طرح محله سازی و هدف پوشش بیشتر طرح کودکان بی کتاب، در محله شوش در جنوب شهر تهران راه اندازی شد. این خانه در طول هفته به آموزش نزدیک 100 کودک کار محروم از تحصیل اقدام می کند. کودکان ضمن بهره مندی از خدمات آموزش تحصیلی در این خانه از خدمات دیگری همچون تغذیه رایگان، خدمات هنری و ورزشی، حقوقی، مددکاری، پزشکی و روان شناسی استفاده می کنند. در این خانه همچنین مهد کودکی برای حمایت از کودکان زیر 7 سال نیازمند در این محله دایر می باشد. تمرکز این خانه بر روی کودکان کار، به خصوص شاغلین دوره گرد در خیابان است. همچنین خانه علم دروازه غار اقدام به ایجاد یک تیم فوتبال برای کودکان کار و خیابان ساکن این محله کرده است.