خانه ایرانی ساری،پس از چند ماه شناسایی و بررسی منطقه و اجرای طرح های مختلف جمعیت،سر انجام در آبان 1392 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. از فعالیت های خانه ایرانی ساری می توان برگزاری کلاس های آموزشی تحصیلی، فرهنگی و هنری (موسیقی، نقاشی و زبان انگلیسی) برای کودکان تحت پوشش را نام برد.