یک خانه ایرانی متفاوت با هدف کمک به گسترش فعالیت های هنری و برنامه های هنر درمانی از قبیل آموزش تئاتر، موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی و... این خانه در سال 1391 فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد. این خانه ضمن تامین مدرس برای آموزش تئاتر، موسیقی، نقاشی و... برای تمامی خانه های ایرانی جمعیت در تهران، به ارائه خدمات آموزش تئاتر به صورت حرفه ای برای فرزندان جمعیت می پردازد. همچنین گالری ویژه ای در این خانه برای معرفی کارهای هنری کودکان تحت پوشش خانه های ایرانی برپا می باشد. در این گالری نمایشگاه نقاشی کودکان کار و محصولات دست ساز آنان به نمایش گذاشته می شود و به نفع آنان به فروش می رسد.