خانه ایرانی (علم) فرحزاد در راستای حمایت از کودکان محروم از تحصیل در سال 1391 در محله فرحزاد در شمال شهر تهران برپا شد. این خانه از همان روز نخست فعالیت، به ارائه خدمات امدادی به نزدیک به 40 کودک کار و خیابان پرداخته است. این کودکان در طول هفته با مراجعه به این خانه ایرانی به تحصیل می پردازند و یک وعده غذای رایگان می خورند. همچنین در این خانه برنامه های آموزشی فرهنگی، هنری و ورزشی برای کودکان دایر می باشد. در ضمن با همکاری کمیته بهداشت و درمان جمعیت، خدمات درمانی و روان شناسی نیز به کودکان و خانواده های تحت پوشش این خانه ارائه می شود. اغلب کودکان مراجعه کننده به این خانه، از کودکان کار و خیابان می باشند و برخی از آنها نیز از مهاجرین کشورهای همسایه هستند.