برای آشنایی بیشتر با اهداف، آیین‌ها، طرح‌ها  و برنامه ها و خانه های ایرانیِ جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی(ع) می توانید از سایت sosapoverty.org دیدن نمایید یا با روابط عمومی جمعیت به شماره 23051110 - 021 تماس حاصل فرمایید.