خانه های ایرانی؛ خانه هایی برای ارائه خدمات امدادی به کودکان و بانوان در محله های محروم

خانه ایرانی مکانی است که پناه هر ایرانی در بند ستم و فقر است؛ امید هر انسانی که کمبود های زندگی، گذران آن را برایش سنگین ساخته. خانه ایست با هویت ایرانی، هویتی که در آن سراسر امید و آرامش، برادری و مهرورزی است. خانه ایرانی کانون بیشتر فعالیت های مددکارى جمعیت امام علی (ع) می باشد. جایی که ارتباط مستقیم بین مددکار و مددجو صورت می گیرد تا با آموزشی صحیح و ارتباطی عمیق میان یک معضل و راهکارهاى حل آن بتوان قدم هایی بزرگ در جهت بهبود وضعیت کودکان و بانوان بی پناه سرزمین ایران برداشت. به نوعی خانه ایرانی مرکز فعالیت هایی از جمله روان شناسی، جلسات مشاوره های فردی و گروهی، کلاس های آموزشی تحصیلی، هنری، فرهنگی و ورزشی برای کودکان، آموزش مهارت های خود اشتغالی برای زنان سرپرست خانوار، امور مربوط به درمان خانواده ها و... می باشد.
اهداف و عملکرد های این مراکز به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردند. در اهداف کوتاه مدت، هدف حل شرایط بحرانی خانواده های تحت حمایت هر منطقه از جمله حل شرایط بحرانی نیازهای اولیه شامل غذا، پوشاک، مسکن و... است. در اهداف میان مدت جنبه های آموزشی به طور پیوسته با برنامه ریزی های بسیار دقیق اضافه می گردند و در مرحله سوم، گسترش فعالیت ها و همچنین تعداد خا نه های ایرانی هدف مى باشد. در برنامه ریزی های بلند مدت، هر کدام از مناطق تحت حمایت جمعیت در سراسر کشور دارای یک خانه ایرانی خواهد بود که واسطه خدمات رسانی امدادی جمعیت به مناطق محروم است. این خدمات در تمام روز های سال به طور مستمر ادامه دارد و به طور ممتد وضعیت آموزشی و مددکاری مراجعین را پیگیری می کند.

هزینه اجاره یا خرید تمامی خانه های ایرانی جمعیت با همیاری مردم نیکوکار تهیه شده است. هزینه های نگهداری این خانه ها و هزینه های فعالیت های امدادی آنها نیز توسط خیرین مردمی تامین می شود. همچنین افراد فعال در این خانه ها را نیروهای داوطلب دانشجویی و مردمی تشکیل می دهند که همگی به صورت داوطلبانه و کاملا رایگان در این خانه ها به فعالیت می پردازند. هر یک از این خانه های ایرانی، بسته به هدف و برنامه کاری، تیم های مختلف اجرایی خود را دارد و تلاش می شود تا نیروهای فعال در هر تیم، علاوه بر عشق و تعهد دارای تخصص در زمینه کاری مرتبط نیز باشند. در ضمن همواره برنامه های مختلف آموزشی برای ارتقای دانش اعضای داوطلب فعال با هماهنگی جمعیت برگزار می شود.


خانه های ایرانی جمعیت امام علی