خانم زهرا رحیمی مدیر عامل جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) و از اعضای هیئت موسس جمعیت از جمله سخنرانان سمینار تخصصی کودکان کار و خیابان هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته رفاه اجتماعی می­باشند.