با همکاری گروه ادبی دانشگاه تهران و گروه ادبی دانشگاه شریف و حضور برخی از شعرای برجسته کشورمان با هدف حضوردانشجویان تمامی دانشگاه ها در سمینار ملی و تخصصی کودکان کار و خیابان، شب شعری با این موضوع در دانشگاه شریف برگزار می گردد، تا مقدمه ای برای دعوت از دانشجویان واساتید دانشگاه شریف به حضور درسمینار باشد.
زمان : 3 اسفند 1392
مکان : دانشگاه  صنعتی شریف