دریافت

حجم: 9.6 مگابایت

مدت زمان: 1 دقیقه 45 ثانیه 
توضیحات: لبخند حق همه‌ی کودکان است


حجم: 5.56 مگابایت
مدت زمان: 40 ثانیه 
توضیحات: لایک‌ها زندگی را نجات نمی‌دهند

دریافت
حجم: 11.4 مگابایت
توضیحات: گزارش درشهر از کوچه گردان عاشق
مدت زمان: 6 دقیقه 29 ثانیه دریافت
عنوان: کوچه گردان عاشق
مدت زمان: 7 دقیقه 58 ثانیه 
حجم: 21.4 مگابایت
توضیحات: معرفی طرح کوچه گردان عاشق