معرفی سرفصل های اجرایی سمینار


1-    جغرافیای کودک کار درایران:
در طراحی سمینار این نکته در نظر گرفته شده که تنها توجه بر پایتخت معطوف نشود و با توجه به اینکه جمعیت امام علی (ع) در استان های مختلف و شهرستان های آنان (خراسان، هرمزگان، شیراز، کرمانشاه، همدان، کرمان و ... ) دارای نمایندگی هایی است که بصورت مستمر فعالیت هایی را در محلات معضل خیز به انجام می رسانند امکان بررسی معضل کار کودکان ،تیپ شناسی و علت یابی آن  در کلان شهر ها وجود دارد.
این بررسی در نهایت به تهیه نقشه ایی که پراکندگی کودک کار در سراسر کشور را به نمایش می گذارد منتهی می شود.

2-    بررسی قوانین و مقررات:
 به چالش کشیدن قوانین موجود در حمایت از کودکان و ممانعت از کار اجباری آنان و بررسی چگونگی ضمانت اجرایی این قوانین.

3-    آسیب شناسی اجتماعی و مددکاری:
بررسی آسیب های روانی و نمودهای رفتاری کودکانی که به اجبار  به کار واداشته می شوند به همراه نگاهی به  روش ها ی موجود مددکاری ، روانشناسی در رفع این آسیب ها   که در آخر می تواند به معرفی منش و رفتاری تاثیر گذار در حمایت و پیشگیری از مشکلات پیش رو منجر شود.


4-    پرسش و پاسخ با مسئولین :
به چالش کشیدن مواضع مسئولین در واجهه با معضلات اجتماعی کودکان  بالاخص کار اجباری و ارزیابی نتایج حاصل از برنامه های اجرا شده توسط آنان در رفع  این معضل.

5-    صدای کودکان کار:
ایجاد فرصتی برای کودکان در جهت ابراز ذهنیت خود نسبت به کاری که به اجبار واداشته شده اند تا از خواسته هایشان در بستر  اجتماع  و خانواده سخن بگویند.

6-    کارگاه های آموزشی:
برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور ارائه روش ها و متد های بکار رفته در امر آموزش کودکان کار و در معرض آسیب از جمله آموزش حروف الفبا و خواندن و نوشتن آموزش هنر ورزش و زمینه های دیگری که در القای هویتی مثبت در وی نقش به سزایی دارد.

7-    آثار کودکان :
برگزاری  نمایشگاهی از آثار هنری و دستی کودکان کار که در فضاهای آموزشی عملی به مهارت آموزی پرداخته اند و به نوعی میتوان گفت در این فضا کودک کار را با چهره ای متفاوت و با توانایی ها و استعدادهایی بسیار ارزشمند که فرصتی جهت ابراز آن پیش روی خویش داشته است مشاهده نمود.
 
8-    تجربیات جهانی:
بررسی معضلات کار کودکان در کشورهای مختلف بر اساس آمارهای موجود و بررسی قوانین حمایتی و راهکارهای عملی ارائه شده در جهت حل این معضل.