سمینار تخصصی کار کودکان با هدف طرح معضل کار کودک و نقش اقشار مختلف اجتماع در جهت رفع آن در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

با توجه به تعریف کار کودکان در کنوانسیون بین المللی کار ، کودکان کار به کودکانی گفته می شود که از سوی سرپرست یا والد خود به اجبار به فعالیتی واداشته می شود که وی را از رشد طبیعی و حتی روانی و جسمی اش باز می دارد، به عبارت دیگر هر کاری که کودک به واسطه آن از تحصیل و نشاط محروم شود و با انجام فعالیت هایی نادرست به سمت و سوی بزه کاری برود در این تعرف جای می گیرد.

متاسفانه وجود کودکان کار در جوامع امروزی ما به عنوان مسئله ای لاینحل در آمده است که از سوی دست اندرکاران اجتماعی، حقوقی، قضایی، برنامه هایی در راستای حل آن نشده است و تنها به پاره ای از فعالیت هایی که ریشه دار و عمیق نیستند و نتیجه ای به همراه ندارند بسنده شده است.

از آنجایی که جامعه مسئولیت خود در برابر این کودکان را تنها با خرید از آنان و یا نادیده گرفتنشان تمام شده انگاشته است از این رو این کودکان برای خانواده یا سرپرستشان بسیار سود آور تلقی شده و روز به روز بر تعدادشان افزوده می شود آمار موالید در بین این خانواده ها که اعتیاد و فقر مادی و فرهنگی از مشکلات اساسی آنان است رو به افزایش است، از این رو می توان پیش بینی کرد که این قشر سهم بسزایی در آینده جامعه خواهند داشت.

در این میان جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی (ع) به عنوان سازمانی مردم نهاد که بنیانش را بر  باز گرداندن حقوق از دست رفته کودکان بنا نهاده است و با داشتن سابقه حضور مستمر در کنار این کودکان و ایفای نقشی متفاوت از آنچه جامعه در برابر آنها ایفا کرده است با هدف تعریف کارکودک به همراه ریشه یابی و آسیب شناسی این معضل از جهات گوناگون در اجتماع و ارائه راهکارهای عملی به منظور پیشگیری و رفع این معضل اقدام به برگزاری سمیناری با عنوان" سمینار کار کودکان " نموده است.سرفصل های اجرایی سمینار با موضوعاتی همچون جغرافیای کودک کار در ایران، بررسی قوانین و مقررات، آسیب شناسی اجتماعی و مددکاری، پرسش و پاسخ با مسئولین، صدای کودکان کار و تجربیات جهانی مشخص شده است که به همراه کارگاه های آموزشی برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است تدوین نتایج سمینار با موضوعیت آسیب شناسی معضل کار کودک و آینده پیش روی این معضل به همراه جمع بندی راهکارهای موجود در راستای رفع کار کودکان و پیشگیری از معضلات این قشر در قالب های علمی و تخصصی و انتشار آنها در قالب کتاب که بتوان به عنوان مرجعی در زمینه کار کودکان به آن استناد کرد از نتایج برگزاری این سمینار ملی خواهد بود.

اولین سمینار ملی خداحافظی با کار کودکان به مدت ۵ روز در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و صنعتی شریف در اسفند ماه سال جاری توسط جمعیت امداد – دانشجویی مردمی امام علی (ع) برگزار خواهد شد .