1. تشکیل دبیرخانه برای انجام کلیه امور اجرائی و اداری همایش و تامین کارکنان لازم
 2. فیلمبرداری  با دوربین
 3. عکاسی دیجیتال
 4. تهیه وب سایت حرفه ای سمینار
 5. تهیه تیزر تبلیغاتی جهت پخش در محل مراسم
 6. تهیه پلات، بنر و پوسترهای مربوط به سمینار
 7. سازماندهی غرفه های نمایشگاهی و کارگاه ها
 8. ارسال دعوتنامه برای مدعوین
 9. تهیه هدایای یادبود تبلیغاتی جهت ارائه به میهمانان
 10. تامین پرسنل اجرائی در محل سمینار
 11. پذیرائی
 12. تامین سالن با توجه به تعداد شرکت کنندگان همراه با تخفیفهای ویژه برای شرکت
 13. تامین پوشش خبری سمینار و کارگاه ها توسط رسانه ها
 14. تامین اطلاع رسانی های لازم (آگهی های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی و بهره گیری از فضای مجازی در این زمینه)